SLUT MED TØJKRISER!

LAD OS HJÆLPE MED INSPIRATION TIPS OG TRICKS TIL EN LÆKKER, BÆREDYGTIG OG UNIK 2. HAND TØJSTIL

PERSONDATAPOLITIK

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Tekstogmedia
Nordre Frihavnsgade 60 st tv
2100 København Ø

tekstogmedia@gmail.com

Hvad bruges dine oplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/varer/services.
 • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
 • Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker // Målrette relevante tilbud.
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

Bemærk venligst at meddelelsen af personoplysninger kan være et krav i henhold til en kontrakt, eller et krav der skal være opfyldt for at indgå i en kontrakt. I denne situationer vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig vores produkter og services medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål nævnt under punkt 2.
Omfanget af de oplysninger der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål.
Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Almindelige kontaktoplysninger (Såsom navn, mail, telefonnummer og adresse)
 • Geo location, til fragt
 • Betalingsoplysninger
 • Købshistorik
 • Cookie-oplysninger
 • IP-adresse
 • Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag

Følsomme oplysninger:
Hvis du i forbindelse med en klagesag afgiver helbredsoplysninger eller andre følsomme oplysninger, behandles de oplysninger som er nødvendige for behandlingen af din sag.
Vi behandler kun følsomme oplysninger om dig, såfremt du har givet os dit udtrykkelige samtykke.

Hvordan indsamler vi data om dig?

De data vi behandler om dig, vil oftest være indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter, såsom:

 • Online kilder, eks. sociale medier som Instagram og Facebook.
 • Vores samarbejdspartnere.

Hvis vi behandler oplysninger om dig indsamlet fra tredjeparter, giver vi dig en underretning som indeholder kontaktoplysningerne på den dataansvarlige, formålene med behandlingen, retsgrundlaget, de berørte kategorier af personoplysninger m.v.

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Dit udtrykkelige samtykke.
 • Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er parti, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Tekstogmedia.
 • Behandlingen er nødvendige for, at Tekstogmedia eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan udgøre;
  • Løbende forbedring af produkter, services, shopping-oplevelse og teknologier.
  • For at målrette vores kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer.

Hvem kan vi dele dine oplysninger med?

Vi kan dele oplysninger om dig med:

 • Vores leverandører.
 • Vores partnere og internt i koncernen.
 • Analyse- og segmenteringsplatforme, såsom Google Analytics, Facebook Business Manager eller Google Adwords.
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 • Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.
 • Såfremt vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet på Tekstogmedia webshop

Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA?

Dine personoplysninger kan behandles af databehandlere placeret uden for EU/EEA.
Såfremt dine personoplysninger behandles af en udbyder i et andet land, sikre Tekstogmedia, at udbyderen alene behandler dine oplysninger i henhold til Tekstogmedia instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Såfremt vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2.

Vi overfører kun dine persondata til udlandet hvis;
Kommissionen har fastslået at landet har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller
Overførslen baseres på en aftale der effektivt sikre dine rettigheder samt et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

Hvor længe beholder vi dine oplysninger?

Tekstogmedia sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet?

Hos Tekstogmedia gør vi vores bedste for at passe godt på dine personoplysninger.
Vi sikre dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

Hvilke rettigheder har du?

Som kunde hos Tekstogmedia har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Besigtigelse og berigtigelse på Tekstogmedia
 • Sletning
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Tekstogmediai et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format
 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil i høj grad afhænge af den konkrete behandlingssituation.
Som kunde hos Tekstogmedia har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage. Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Tekstogmedia slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

 • Du trækker dit samtykke tilbage (hvis dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
 • Ikke ønsker at modtage direkte markedsføring,
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Hvis du mener at Tekstogmedia behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for at indgive en klage til det danske Datatilsyn.